توقف
  

 

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

 

محتوای دوره:

1- تعاريف مديريت مالي ، ساختار مالي ، اهداف مديريت مالي و ويژگي مدير مالي 
2- شناخت منابع محدود سازمان ( پول ، زمان ،،مديريت ) 
3- منابع و مصارف سازمان طي دوره هاي مالي و تحليل آنها و متد تهيه آنها 
4- صورت جريان وجه نقد ( تكامل منابع و مصارف ) تهيه و تحليل نتايج آن با مثال هايي از شركت هاي بورسي 
5- تجزيه و تحليل صورتهاي مالي از طريق نسبت هاي نقدينگي ، فعاليت ، اهرمي ، سودآوري و بازار 
6- شناخت ساختار صورتهاي مالي شامل ترازنامه سودو زيان و جريان وجه نقد
7- مقدمات مباحث بودجه بندی سرمایه ای شامل تعریف و محاسبه NPV, IRR, MIRR و...
 
اطلاعات کلی دوره

طول دوره: 24 ساعت - 3 روز کامل

زمانبندی: متعاقبا اعلام خواهد شد

هزینه دوره: 6/800/000 ریال

مدرس دوره: آقای بیژن سلطانی

پیشنیاز: ندارد

دانلود بروشور

دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره