آشنایی با روش‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در ایران

اهداف دوره:

هدف از این دوره ارائه راهکارهای تامین مالی از طریق ابزارهای نوین معرفی‌شده در بازار سرمایه، فراهم آوردن مجموعه اطلاعات موردنیاز مدیران برای ارزیابی میزان تناسب این ابزارها با نیازهای سازمان و تصمیم‌گیری در خصوص استفاده یا عدم استفاده از آنها می‌باشد.

محتوای دوره:

  • ابزارهای مالی مورد بحث:

                - اوراق اجاره (صکوک اجاره)

                - اوراق مرابحه

                - اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع)

                - گواهی سپرده خاص

                - صندوق پروژه

                - صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان


  • الزامات و پیش‌شرط‌های استفاده از هر یک از این ابزارها
  • مقررات انتشار و فرآیندهای اجرایی
  • ارکان مورد نیاز
  • نقاط قوت و ضعف
  • هزینه و کارمزدها
  • مطالعه موردی و ارائه نمونه‌های عملی
 

 
اطلاعات کلی دوره


طول دوره: 8 ساعت

زمانبندی: 14 بهمن- ساعت 9 تا 17

هزینه دوره: 2/500/000 ریال

مدرس دوره: مهندس امیر تقی خان تجریشی

پیشیاز دوره: ندارد

بروشور

دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره