توقف
  

روش های تامین منابع مالی

اهداف دوره:

همه سازمان­ها/افراد برای تامین نقدینگی/منابع مالی فعالیت های روزمره و یا گسترش فعالیت های خود و امور سرمایه گذاری، نیازمند منابع مالی هستند. همه مدل های اصلی ای که می تواند در تامین منابع مالی پروژه ها در ایران استفاده شود در این دوره تشریح خواهد شد.همینطور نهادهای اصلی درگیر در صدور مجوزها و گارانتی های دولتی برای سرمایه گذاران خارجی بررسی می شود.همچنین ابزارهای نوین تامین  مالی داخلی(نظیر صکوک، تامین مالی جمعی و ...)در این دوره تبیین می گردد.تسلط بر این ابزارها باعث تنوع بخشی به ابزارهای مالی طرحها و پروژه ها شده و امکان تشکیل سبدی هوشمندانه تر از امکانات را فراهم می آورد.

محتوای دوره:

  محور تامین مالی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی:

- مدلهای متنوع تامین مالی خارجی و بین المللی و نرخ لایبور (فایننس،  BOT  ،Buyback و ...)

- تامین مالی شرکتی و پروژه ای (فاینانس،یوزانس، ریفاینانس و ...)

- سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی

- مدلهای مشارکت عمومی -خصوصی (PPP و BOT و ...)

- تامین مالی از مسیر تجارت متقابل ( بیع متقابل،خرید متقابل، تهاتر و ...)

- آشنایی با نرخ بهره LIBOR و کاربرد آن در تسهیلات و تبادلات مالی بین المللی

- کار عملی و کار گروهی (1 ): اولویت بندی مدلهای تامین مالی بین المللی و خارجی

محور تامین مالی داخلی:

- ساختار تامین منابع مالی در ایران و نحوه محاسبه شاخص WACC

- اوراق صکوک فرابورس (استصناع،مرابحه،اجاره،سلف و ...)

- سرمایه گذاران خطرپذیر و صندوقهای حمایتی بازار شرکتهای SME فرابورس

- تامین مالی جمعی ( Crowdsourcing ) و نمونه های موفق بین المللی و داخلی

- سایر مدلهای ترکیبی (تامین مالی از طریق بازار داراییهای فکری، نمایشگاه ساخت داخل و ...)

- کار عملی و کار گروهی ( 1): محاسبه شاخص WACC برای پروژه ها و طرح ها

- تشریح نمونه هایی از شرکت های موفق در تامین مالی داخلی و بین المللی

- جمع بندی، معرفی منابع و سایتهای مرجع و پرسش و بحث


 
اطلاعات کلی دوره


طول دوره: 16 ساعت

زمانبندی: 12 و  13  بهمن ماه  - ساعت 9 تا 17

هزینه دوره: 4/800/000 ریال

مدرس دوره: دکتر مهدی کنعانی

پیشنیاز دوره:  ندارد

بروشور

دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره