توقف
  

ارزش گذاری سهام شرکت ها

 

اهداف دوره:

ارزشگذاری دارایی ها و بنگاه ها از مهمترین مفاهیم در مدیریت سرمایه گذاری و مدیریت مالی بنگاه ها است و از این رو شناخت کلی مفاهیم ارزشیابی و روش های ارزشیابی شرکت ها از مهمترین اهداف این دوره خواهد بود. در این راستا تلاش خواهد شد که فراگیران به درک ساز و کارهای ارزشیابی و عوامل موثر بر ارزش شرکت برسند و شناخت خوبی از مفاهیم پایه ای و روش های مختلف ارزشگذاری به دست آورند.

 

محتوای دوره:

 • مقدمه ای بر علم مالی، مفهوم ارزشگذاری و جایگاه آن در علم مالی
 • تعریف ارزش، انواع آن و اشتباهات رایج در خصوص آن
 • روش های مختلف ارزشگذاری؛ مزایا و معایب هر یک 
 • مفهوم نرخ تنزیل و انواع روش های محاسبه آن

           - CAPM(محاسبه بتا برای شرکت های غیر بورسی)
           - Buildup model
           - WACC

 • انتخاب نرخ تنزیل مناسب برای جریان وجوه نقد مشخص
 • روش های ارزشگذاری مبتنی بر DDM
           - ایده کلی مدل های DDM
           - مدل رشد گوردون
           - مدل های چند مرحله ای
           - محاسبه نرخ رشد پایدار در مدل گوردون
 • روش های ارزشگذاری مبتنی بر جریان وجه نقد آزاد
           - مفهوم وجه نقد آزاد
           - انواع وجه نقد آزاد
           - محاسبه وجه نقد آزاد بر پایه آیتم های مختلف صورت مالی

 • روش های ارزشگذاری مبتنی بر ضرایب قیمتی Price Multiples و همچنین EV Multiples
 • روش های ارزشگذاری مبتنی بر سود باقی مانده
 • مباحث خاص در ارزشگذاری
           - تاثیر تورم
           - تاثیر ریسک کشورها برای سرمایه گذاری خارجی
           - انواع روش های تحلیل ریسک
 • حل یک مثال جامع

ویژگی های دوره:

 • در اين دوره تلاش مي‌شود با زباني ساده و به دور از پيچيدگي‌هاي رايج در دوره‌هاي مشابه، مفاهيم و ابزارهاي اصلي در ارزش گذاری به دانش پژوهان منتقل گردد.
 • در اين دوره تلاش مي شود با حل چند مثال واقعي، نحوه مواجهه با پيچيدگيهاي مسائل در دنياي واقعي ارائه و تحليل گردد.
 • حل مثال‌ها با استفاده از نرم‌افزارهاي صفحه گسترده، به شركت كنندگان اجازه مي دهد تا نكات لازم براي حل مسائل با استفاده از اين گونه نرم افزارهاي را نيز فراگيرند.
 
اطلاعات کلی دوره


طول دوره: 24 ساعت

زمانبندی: 12 تا 14 اسفند - ساعت 9 تا 17

هزینه دوره: 5/900/000 ریال

مدرس دوره: مهندس محمد احمدی

پیشنیاز دوره:  مبانی حسابداری و مدیریت مالی

بروشور

دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره