توقف
  

آموزش نرم افزار COMFAR III (پایه)

اهداف دوره:

 بي شك يكي از مهمترين بخش هاي هر سرمایه گذاری، مطالعه و برنامه ریزی برای آن است؛ به خصوص در کشورهای در حال توسعه، که همواره  اجرای پروژه ها و فعالیتهای اقتصادی، با کمبود منابع سرمایه گذاری روبروست. انجام مطالعات سرمايه گذاري و توجيهي قبل از اجرای هر پروژه، علاوه بر کاهش ریسک سرمایه گذاری آن، نگرش و دیدگاه مناسبی نیز به سرمایه گذاران طرح می دهد.  استانداردهای مختلف و متنوعی برای تهیه طرح های توجیهی (Feasibility Study) وجود دارد که شاید استاندارد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد   ( UNIDO) یکی از کاملترین آنها باشد.

بر اساس این استاندارد، نرم افزار کامفار (COMFAR III) طراحی و تدوین شده است که با استفاده از آن می توان بخش مالی و اقتصادی گزارشات توجیهی را به نحوی که کاملا منطبق بر استانداردهای بین المللی باشد، انجام داد. این نرم افزار یکی از شاخص ترین راه حل های ارائه شده در حوزه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است که با استقال بسیار خوبی نیز در سراسر دنیا مواجه است.

 

محتوای دوره:

 

1. آموزش ورود اطلاعات در کامفار و مفاهيم پايه

  • تعريف پروژه، زمانبندي طرح، محصولات و واحدهاي پولي، نرخ تنزيل
  • سرمايه گذاري ثابت – هزينه هاي توليد – فروش – سرمايه در گردش
  • منابع مالي – ماليات – نمايش گزارشات

2.آموزش اوليه طرحهاي توسعه و مشاركت

  • تعاريف
  • ترازنامه اوليه
  • منابع مالي مشترك

3. حل مثال  Case study

4. تحلیل گزارشات

      5. معرفی سایر امکانات

 ویژگی های دوره:

  - آشنایی با استاندارد UNIDO در تهیه طرحهای توجیهی

  - آشنایی با تحلیل مالی و اقتصادی پروژه ها

  - آشنایی با نرم افزار کامفار و امکانات آن

  - نحوه ورود اطلاعات در نرم افزار، محاسبات و گرفتن خروجی ها

  - تحلیل خروجی ها و آنالیز حساسیت طرح

  - حل مثال های واقعی با استفاده از نرم افزار

 
اطلاعات کلی دوره

طول دوره: 24 ساعت- 3 روز کامل

زمانبندی:  1 تا 3 اردیبهشت - ساعت 8:30 تا 17

هزینه دوره: 6/850/000 ریال

مدرس دوره: مهندس طه سعیدی

پیشنیاز دوره:  اصول ارزیابی طرح ها

بروشور

دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره