توقف
  

 

معافیت های مالیاتی

قانون رفع موانع تولید و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

طی چند ماه گذشته دوقانون رفع موانع تولید و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تصویب و ابلاغ شده است. بر اساس این دو قانون، معافیتهای جدید مالیاتی و همچنین تکالیف جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان دیده شده است. 

محتوای دوره:

- معافیتهای مالیاتی جدیدبرای شرکتها و طرحهای تولیدی

- روشهای استمهال وامها و تسهیلات بانکی

- استراتژیها و راهکارهای جدید تامین مالی غیربانکی

- اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم

 
اطلاعات کلی دوره

طول دوره: 5 ساعت

زمانبندی:  متعاقبا اعلام خواهد شد

هزینه دوره: 1/900/000 ریال

مدرس دوره: پرویز بابایی

پیشنیاز دوره:  ندارد

بروشور

دوره های آموزشی مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دوره های کوتاه مدت

دوره جامع CFA

دوره عالی مدیریت MBA

دوره های آمادگی آزمون های بورس

تامین مالی، مدلسازی Excel ، صورت های مالی، کامفار، بودجه ریزی، ارزشگذاری، سبد سهام، سرمایه گذاری

مزایای مدرک CFA ، محتوای دوره CFA ، آزمون CFA، آموزش CFA ، منابع آموزشی CFA

دوره MBA مالی، محتوای دروس، شرایط ثبت نام، ویژگی های دوره

مدرک اصول بازار سرمایه، مدرک تحلیل گری بازار سرمایه منابع آموزشی، شرایط ثبت نام، محتوای دروس، طول دوره